هر خرید یک امتیاز ، جایزه ببرید

  امتیاز وفاداری را در اختیار مشتریان قرار داده تا به ازای هر مبلغ که در سایت خرید می‌نمایند به همان میزان  امتیاز وفاداری برای شما در نظر گرفته شود. این امتیاز هر زمان که شما صلاح بدانید (درمدتی که سیستم پس از تبدیل امتیاز به مبلغ نمایش می‌دهد) در خرید جدید قابل استفاده می‌باشد.


روش استفاده :

برای اینکه امتیازهای شما به مبلغ تبدیل شود می‌بایست وارد حساب کاربری خود (دربالای صفحه اصلی) گردیده و گزینه امتیازهای وفاداری را کلیک نمایید و در صفحه جدید گزینه امتیاز من را تبدیل کن به فاکتور را کلیک نمایید. حال از مجموع خریدهایمان تا آن زمان کدی تهیه می‌شود که می‌توانیم از آن در زمان خرید استفاده نماییم. توجه شود که زمان آغاز و پایان اعتبار این تخفیف در جدول قید گردیده است و به طور معمول یک ماه فرصت تبدیل امتیاز به مبلغ را دارا می‌باشید و حداقل میزان که بایست خریدنمایید‌‌‌تا  این کد فعال گردد در همین صفحه امتیاز وفاداری قید گردیده است.